Search

Top 5 thành phố lớn ở Đức bạn nên đến dù chỉ một lần

Top 5 thành phố lớn ở Đức bạn nên đến dù chỉ một lần1. Thành phố lớn ở Đức - Đầu tiên đó là Dresden

[caption id="attachment_953" align="aligncenter" width="600"] Các thành phố lớn ở Đức - Dresden[/caption]