Search

"Bỏ túi" 10 mẫu câu và cụm từ vựng tiếng Đức cho cuộc họp

"Bỏ túi" 10 mẫu câu và cụm từ vựng tiếng Đức cho cuộc họp


Đã khi nào bạn gặp phải những tình huống khó xử như thiếu mẫu câu và cụm từ vựng tiếng Đức cho cuộc họp trong công ty hay một cuộc thảo luận với đứa bạn thân của mình chưa? Những lúc như thế bạn sẽ làm thế nào nhỉ?

Từ vựng luôn là mảng tối quan trọng vì thiếu vốn từ vựng tiếng Đức có thể dẫn đến nghe kém (không nghe, không bắt được từ, đặc biệt là những từ mới), nói kém (thiếu vốn từ để diễn đạt), đọc kém (không hiểu quá nhiều t